" A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają! " - Mikołaj Rej.
Kózka Markotka
Pewnego dnia kózka Markotka
Wybrała się do Ośrodka
Kultury i Oświaty
Po książki naukowe
Dla swojego taty.

Po drodze kózka rozmyślała,
O tym, jak bardzo by chciała,
Czytać książki jak tata,
Znać historię naszego
Życia – koziego świata!

Gdyż my, kozy, mamy historię,
Mój tata głosi teorię:
- Udomowiono nas dla mleka,
Mięsa, sierści i skóry
Na potrzeby człowieka.

Dlatego jesteśmy cenione,
Co zostało uwiecznione
I znalazło odbicie
W wielu wierzeniach
I kultach na całe życie.

Koza Amaltea na Krecie,
Wykarmiła Zeusa – dziecię.
Tarczę bogini Ateny
Pokryły kozie skóry
Na waleczne sceny.

Wiele jest kozich postaci,
Naszych ojców, sióstr i braci,
O nich mówić się będzie,
Nie tylko w kozim świecie,
Na całym, wszędzie!

©Janina Czarnecki
17 sierpnia 2017

/ ilustracja z internetu /

Kontakt

emailenglish contact

Autor

Janina Czarnecki