" A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają! " - Mikołaj Rej.
Kózka Markotka
Pewnego dnia kózka Markotka
Wybrała się do Ośrodka
Kultury i Oświaty
Po książki naukowe
Dla swojego taty.

Po drodze kózka rozmyślała
O tym, jak bardzo by chciała
Czytać książki jak tata.
Poznać historię naszego
Życia — koziego świata!

Gdyż my, kozy, mamy historię.
Mój tata głosi teorię:
Udomowiono nas dla mleka,
Mięsa, sierści i skóry
Na potrzeby człowieka.

Dlatego jesteśmy cenione,
Co zostało uwiecznione,
I znalazło odbicie
W wielu wierzeniach
I kultach na całe życie.

Koza Amaltea na Krecie
Wykarmiła Zeusa — dziecię.
Tarczę bogini Ateny
Pokryły kozie skóry
Na waleczne sceny.

Wiele jest kozich postaci:
Naszych ojców, sióstr i braci.
O nich mówić się będzie
Nie tylko w kozim świecie
— Na całym, wszędzie!

©Janina Czarnecki
17 sierpnia 2017

/ ilustracja z internetu /

Kontakt

emailenglish contact

Autor

Janina Czarnecki